Zakres działalności biura obejmuje między innymi:

 • prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe)
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rozliczeń ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz innych dokumentów do Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej: naliczanie płac – list płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło, składek ZUS (kompleksowa obsługa dotycząca rozliczeń ZUS), prowadzenie kartoteki osobowej pracownika
 • pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstwa
 • reprezentację klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • badanie sprawozdań finansowych
 • przeglądy sprawozdań finansowych
 • audyt wybranych obszarów księgowości

Swoją ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych, posiadających różny profil działalności, a także formę prawną.

W ramach naszych usług:

 • oferujemy fachową pomoc oraz wsparcie przy zakładaniu firm
 • pomagamy w wyborze najbardziej optymalnych form rozliczeniowych
 • zajmujemy się kompleksową obsługą księgową, pozwalając tym samym na znaczne obniżenie kosztów Państwa działalności
 • pozwalamy na znaczne zaoszczędzenie czasu związanego z rozliczaniem firmy
 • zapewniamy profesjonalne i terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em
 • dajemy gwarancję na prawidłowość rozliczeń zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa
 • bierzemy pełną odpowiedzialność za dokonywane przez nas rozliczenia
 • gwarantujemy wysoką jakość usług, w atrakcyjnych cenach